نظرسنجی
نظر شما در مورد وب سایت انجمن خیریه قلب چیست ؟

عاای
خوب
بد
متوسط

اوقات شرعی
تقویم
روشهای مختلف ارسال کمک به انجمن خیریه قلب ایران

حساب های بانکی انجمن خیریه قلب ایران:

بانک رفاه شعبه بیمارستان قلب شهید رجایی به شماره حساب: 270027002                 

بانک ملت شعبه بیمارستان قلب شهید رجایی به شماره حساب:1150950101

بانک اقتصاد نوین به شماره حساب: 1-9991888-2-213

حساب ارزی به شماره حساب: 3230303 بانک ملت شعبه گلفام 

پرداخت الکترونیکی از طریق همین سایت:   کلیک کنید

www.ihc.org.ir تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن خیریه قلب ایران می باشد ©