نظرسنجی
نظر شما در مورد وب سایت انجمن خیریه قلب چیست ؟

عاای
خوب
بد
متوسط

اوقات شرعی
تقویم
... تا چه اندازی انجمن به من کمک می کند
... کمک های انجمن وابسته به شرایط بیمار می باشد.
امکان آن است یک بیماراز زمان بستری تا پایان مراحله درمان و حتی بعد از مراحله درمان نیازمند به حمایت و کمک های انجمن از نظر نقدی و غیر نقدی باشد و امکان آن است یک بیمار تنها در مراحله درمان، نیازمند یاری از انجمن را داشته باشد .
اگر بیماری شرایط مناسب از نظر مالی نداشت و هزینه درمان او بسیار سنگین بود ،انجمن از دیگر واحدهای امداد رسانی و خیرین کم می گیرد تا بتواند کل هزینه درمان بیمار را پوشش بدهد .
www.ihc.org.ir تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن خیریه قلب ایران می باشد ©