نظرسنجی
نظر شما در مورد وب سایت انجمن خیریه قلب چیست ؟

عاای
خوب
بد
متوسط

اوقات شرعی
تقویم
... چه شرایطی را باید داشت تا بتوان از انجمن کمک گرفت
... اگر شخصی از نظر مالی در شرایط نامساعد باشد از  حمایت انجمن خیریه قلب ایران  برخوردار خواهد بود .
... اگر شخصی از نقاط محروم به انجمن خیریه قلب ایران معرفی گردد به او از نظر مالی و درمانی کمک خواهد شد .
... اگر شخصی از سوی مدد کار اجتماعی و یا واحدهای درمانی به انجمن خیریه قلب ایران معرفی گردد به او کمک خواهد شد .
... اگر شخصی نیازمند به مشاوره از نظر درمانی باشد قبل از مراحله اجرای و بعد
 از مراحله اجرای درمان او به شخص مشاوره پزشکی ارائه می شود .
www.ihc.org.ir تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن خیریه قلب ایران می باشد ©