نظرسنجی
نظر شما در مورد وب سایت انجمن خیریه قلب چیست ؟

عاای
خوب
بد
متوسط

اوقات شرعی
تقویم
...آیا کمک ها به انجمن فقط باید به شکل نقدی باشد؟
کمک های خیرین به انجمن خیریه قلب ایران  به صورت نقدی و غیر نقدی می باشد .

به شکل نقدی:

 اینکه کمک های نقدی را به حساب های بانکی انجمن خیریه قلب ایران واریز می کنند و یا آن که عضو انجمن می شوند و عضویت ماه هانه خود را به یکی از حسابهای انجمن خیریه قلب ایران واریز می کنند . 
  کمک نقدی از درگاه اینترنتی انجمن خیریه قلب ایران (درگاه امن بانک سامان)

کمک های غیر نقدی:

به صورتهای مختلف بوده است مثال خیری منزل و یا مغازه خود را در اختیار خیریه (وقف) قرار داده است و انجمن با قرار دادن آن ملک به اجاره از اجاره بهای آن ماه به ماه مخارج درمان بیماران نیازمند قلبی را فراهم می کند .

یا آنکه شخصی در زمینه های مختلف علمی و غیرعلمی دارای تخصوصی است و می تواند بی آنکه حق زحمه دریافت کند خدمات رایگان براساس نیاز های انجمن بدهد .

یا آنکه شرکتی و یا موسسات تولیدی و فرهنگی می توانند با به عضویت در آوردن کارکنان و یا کارمندان خود به هر تعدادی که نیرو دارند مبلغی را ماه به ماه باعضویت مجموعه خود به حساب انجمن خیریه قلب ایران واریز کند .

یا آنکه می توانید با حمایت های معنوی و مالی و یا اسپانسر شدن  در کارهای فرهنگی و علمی  برای انجمن قدم به چاپ کتاب و یا جزوهای پزشکی - ساخت فیلم های تبلیغاتی از انجمن و یاساخت فیلم های مستند آموزشی که با فروش آنها می توانیم منبع در آمد برای انجمن داشته باشیم و هم تبلیغات برای انجمن
www.ihc.org.ir تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن خیریه قلب ایران می باشد ©