نظرسنجی
نظر شما در مورد وب سایت انجمن خیریه قلب چیست ؟

عاای
خوب
بد
متوسط

اوقات شرعی
تقویم
... اهداف انجمن
اهداف انجمن خیریه قلب ایران عبارت از .

1. کمک به بیماران نیازمند در زمینه تشخیص ، درمان و پیشگیری بیمارهای های قلبی و عروقی .
2 . اهتمام در آموزش بیماران قلبی و نیز افراد جامعه در جهت کاهش بیمارهای قلبی و عروقی افراد جامعه
 در جهت کاش بیماری های قلبی و عروقی از طریق انتشار جزوان و بهرگیری از رسانه .

3 . کمک به ارتقای ، بهداشت قلب و عروق در کشور .
4 . کمک به فعالیت های پژوهشی ، تحقیقاتی و آموزشی در زمینه درمان بیماری های قلب و عروق .
5 . همکاری در امر بازتوانی و نوتوانی بیماران قبی از طریق واحد های موجود یا ایجاد واحدهای جدید .
www.ihc.org.ir تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن خیریه قلب ایران می باشد ©