نظرسنجی
نظر شما در مورد وب سایت انجمن خیریه قلب چیست ؟

عاای
خوب
بد
متوسط

اوقات شرعی
تقویم
انجمن خیریه قلب ایران چگونه به من کمک می کند ؟
انجمن خیریه قلب ایران در سال 1385 به هئیت رئیس جناب دکتر فریدون نوحی تاسیس گردید.


اعضای هئیت رئیس ازاساتید و پژشکان قلب و عروق می باشند که این انجمن فعالیت خود را در مرکزآمورشی درمانی قلب وعروق شهید رجایی آغاز کرد  است و تاکنون بیش ازهزار نفر بیمار قلبی رامورده پوشش داشته است .
انجمن خیریه قلب ایران جزو انجمنهایی است  که در بهبود و آموزش پیشگیری و ارتقاع، سلامت بیماران قلبی  قدم گذار بوده است .
یکی از کارهای این انجمن برقراری کلاسهای آموزشی و پیشگیری  از بیماریهای قلبی وعروقی است که این کلاسها در مرکز قلب وعروق شهید رجایی بر قرار است آن هم به صورت  همه روز بوده و برای مراجع کنندگان به این  مرکز آزاد می باشد و به شکل رایگان است .
دیگر کارهای انجمن تولید کتابها و فیلمهای آموزشی وعلمی در مورده بیماریهای قلبی است برای بیماران قلبی وغیر قلبی.انجمن خیریه قلب ایران در سالهای اخیربه یاری خیرین توانسته است مناطق محروم رانیز پوشش بدهد .

حال بیماری که نیازمند یاری است انجمن چگونه به او کمک می کند؟!
انجمن خیریه قلب ایران با همکاری مددکاری مرکزقلب و عروق شهید رجایی به بیماران به این صورت یاری می رسند، بیمار قلبی به هنگام بستری تا ترخیص از حمایت این انجمن برخوردار می شود و این کمک ها شامل هم راهی بیمار از نظر مالی،آموزشی بوده است .


هنگامی که بیمار به مددکاری معرفی می شود و پس از بررسی شرایط بیماراز نظر درمانی و مالی معرف به انجمن خیریه قلب ایران می گردد که انجمن دربخش درمان به کمک پژشکان و تیم جراحی که با این انجمن همکاری دارند به کمک بیمار می پیوندند.
 انجمن خیریه قلب ایران روزانه بیش از ده بیمارقلبی را یاری می کند .

این انجمن خود مستقیم با بیمار مقابل نمی شود و تمام کارهای اجرای برای کمک رسانی به بیمار از
طریق مددکاری بیمارستان انجام می شود .
انجمن خیریه قلب ایران باروی کردی مناسب به آسیب پذیری بیمار از نظر مالی و روحی به او یاری می رساند : امکان این را دارد بیماری از نظر اقتصادی مشکل نداشته باشد اما از نظر روحی نیاز به کمک و مشاورهای پژشکی داشته باشد که مشاوران پژشکی و روانپژشکی که از طریق انجمن به بیمار داده می شود کمکی برای بهبود او بوده لست .


www.ihc.org.ir تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن خیریه قلب ایران می باشد ©