نظرسنجی
نظر شما در مورد وب سایت انجمن خیریه قلب چیست ؟

عاای
خوب
بد
متوسط

اوقات شرعی
تقویم
می خواهم با انجمن خیریه قلب ایران آشنا شوم
 • اطلاعات ثبتی انجمن خیریه قلب ایران

  تاسیس:1385 - شماره ثبت: 20354

 • نوع فعالیت ها

  کلیه فعالیتهای انجمن خیریه قلب ایران غیر سیاسی، غیر تجاری و غیر انتفاعی می باشد.

 • اهداف انجمن خیریه قلب ایران:

  1. کمک به بیماران نیازمند در زمینه تشخیص، درمان و پیشگیری بیماریهای قلبی.
  2. کمک به ارتقاء بهداشت قلب و عروق در کشور.
  3. اهتمام در آموزش بیماران قلبی و نیز افراد جامعه در جهت کاهش بیماریهای قلبی از طریق انتشار جزوات و رسانه های همگانی.
  4. تقویت، همفکری و همکاری با مراکز مددکاری در مراکز قلب کشور.
  5. کمک و همکاری با موسسات داخلی که نقش موثر در تحقق اهداف انجمن را دارا می باشند.
  6. کمک به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی - درمانی در زمینه بیماریهای قلب و عروق.
  7. همکاری در امر بازتوانی و نوتوانی بیماران قلبی از طریق واحدهای موجود یا ایجاد آن.
 • منابع تامین بودجه:

  بودجه مورد نیازانجمن خیریه قلب ایران از طریق جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف و حق عضویت تامین می شود و فعالیت هیات امناء و بازرسان افتخاری خواهد بود.

 • حساب های بانکی انجمن خیریه قلب ایران:

  بانک ملت  به شماره حساب:   1150950101
  بانک اقتصاد نوین به شماره حساب:   1-9991888-2-213
  حساب ارزی به شماره حساب:   3230303 بانک ملت شعبه گلفام 
  پرداخت الکترونیکی از طریق همین سایت:   کلیک کنید

www.ihc.org.ir تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن خیریه قلب ایران می باشد ©